MFF

Välkomna tilll - Welcome to Matarengi Researchers homepage.
Matarengi Forskarförening i Övertorneå.
Länkar till forskarföreningar

Arvidsjaur

Kiruna
Gällivare
Boden
Jokkmokk
Luleå
Tornedalen
Kalix
Piteå
Rötter på förbundet


Surfmeny:


Webbansvarig:
Sören Lejonclou

Hej forskarintresserade!

Matarengi Forskarförening träffas på NKFC
Nordkalottens kultur- och Forskarcentrum
Matarengivägen 24, Övertorneå.
Varje torsdag klockan 18.00 med ett kort uppehåll under jul- o. nyår fr.o.m. vecka 52 år 2015
t.o.m. vecka 2 år 2016 samt under sommarmånaderna.
Men nu gäller det:
"Nu startar vi vårens forskaraktiviteter"

Saxat ur årsmötesprotokollet:

Val av styrelse och ersättare:

Ordförande: Thomas Wahlberg
1:e vice ordförande Ragnar Sannemalm
2:e vice ordförande Arne Hietala
Sekreterare Elisabeth Jönsson
Kassör Bror-Erland Härmä

Ersättare i styrelsen:
Tomas Simu
Marianne Rantapää
Ingrid Fryksell
Vega Brännvall

§ 13 Övriga frågor
Utnämnande av hedersmedlem.
Styrelsen föreslår att årsmötet utnämner Sören Lejonclou till hedersmedlem i Matarengi Forskarförening. Sören Lejonclou grundade föreningen och har med sitt brinnande engagemang inspirerat medlemmarna till fortsatt verksamhet.
Årsmötet beslutar att utnämna Sören Lejonclou till hedersmedlem i Matarengi Forskarförening.

 

 

Å r s m ö t e

Medlemmarna i Matarengi FF kallas
härmed till ÅRSMÖTE 2015


Tid: Torsdag 16 Februati 2016 kl. 18.15

Lokal: Nordkalottens Kultur och Forskningscentrum (NKFC)

Matarengivägen 24, Övertonreå.

 

VÄLKOMNA / TERVETULOA

önskar N K F C och Matarengi Forskarförening-

Agenda:

Sedvanliga årsmötesför´handlingar

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Debatt om forskning i allmänhet och släktforskning i synnerhet.

Minnesnoteringar över Erik Wahlberg: http://www.erikwahlberg.se/

Samtidigt informeras om att det på Erik Wahlbergs hemsida http://erikwahlberg.se finns länkar till en del artiklar/litteratur som getts ut i tryck. Klicka på hemsidan på fliken Erik Wahlberg. Klicka därefter på fliken litteratur. Till vänster finns en lista med litteratur/artiklar. Till de artiklar/den litteraur som är understuken finns länkar, som ni kommer åt genom att klicka

NY medlemstidning finns att hämta !

"Porträttet i släktforskningen"
NKFC har en mycket omfattande samling av bilder och framförallt många porträtt i Hilda Anderssons samling där i princip alla som var till fotografen i Övertorneå
under 50-60 talen kan finnas med. Henry Barsk berättar gärna om bildarkivet och dess historia samt visar på hur man kan söka i det.
Studiecirklar i släktforskning anordnas för nybörjare.Besök oss på NKFC så berättar vi mer.
Matarengi forskarförening och Nordkalottens kultur- och forskningscentrum
Välkomn

NYTT!

Kolla i menyn under Artiklar två

artiklar om Erik Wahlberg skrivna av

Esa Kannala.

Art. 1: Eriks Wahlberg in meno

Länk 1också här:

Art: 2: Eriks agnatiska släkttavla

Länk 2 här:

Information till medlemmar.
Medlemmar i Matarengi Forskarförening har tillgång till Erik Wahlbergs släktforskningsmaterial via hemsidan http://erikwahlberg.se/.
För att logga in på sidorna använder du det användarnamn och lösenord som du erhållit efter att du betalt medlemsavgiften.
Har du glömt användarnamn och/eller lösenord, var vänlig kontakta Thomas Wahlberg th.wahlberg@gmail.com
eller info@htgenealogia.org

För dig som inte är medlem
För att bli medlem i Matarengi Forskarförening kontakta Thomas Wahlberg th.wahlberg@gmail.com
. Medlemsavgiften för år 2014 är 150 kr och för familj 200 kr. Inbetalning görs på bankgiro 5715-0831, ange namn, adress och e-postadress.

Om du önskar abonnemang utan medlemskap i forskarförningen läs mer på hemsidan http://erikwahlberg.se/ , hur du skall gå tillväga.

 

Torsdagar träffas vi i forskarsalen NKFC och ventilerar problem och hjälper till med inskanning, inmatning eller inskrivning av födelsedata, familjeregister - ja vad DU vill.
Vi börjar kl. 1800 - Välkommen !

På NKFC finns ett antal datorer med internetanslutning för att i lugn och ro forska i ex. kyrkböckerna
Genline och Svar's databaser nås via några knapptryckningar. Dessutom har vi CD-skivor med data över alla i Sverige boende människor 1890, 1900, 1970 och 1980, Sveriges dödbok 1901-2009 samt några lokala uppteckningar av bef. i Ötå. Personal eller medlemmar hjälper gärna till OM du anmäler
Ditt behov till personalen eller forskarföreningens medlem.

LÄSTIPS! Följer Ni utvecklingen på Nordkalottbibliotekets hemsida med enormt värdefulla och belysande läsning av forskare och resenärer på Nordkalotten.Besök därför regelbundet- http://www.overtornea.se/Kultur__Fritid/Bibliotek2/Nordkalottbiblioteket/

Ta gärna en titt i FORSKARKATALOGEN på Släktforskarförbundets hemsida eller debattera i förbundets anbytarforum

Forskarföreningen har en alternativ hemsida med delvis annan inriktning på http://hem.passagen.se/norrforskare
zzz

Matarengi Forskarförening
är en ideell förening med målet att uppmuntra till forskning om den egna hembygden, släkten, kommunen eller näringslivets utveckling i Tornedalen- främst i Övertorneå kommun och i samverkan med och i lokalerna för Nordkalottens Kultur- och forksningscentrum i Övertorneå.

Förutom släkt- och Hembygdsforskning anordnas studieresor,
ofta i samverkan med Ylitornio Hembygdsförenings forskarsektion.

Föreläsningar: Föreläsningarna genomförs liksom tidigare år i samverkan med Nordkalottens Kultur- och Forskningscenter,
Se annonser i bl,a, Övertorneå Nytt!

 

NYTT!
Pröva på om du vågar !

Filsnuttar från föreningens excursioner.

1. Orjasjärvi skvaltkvarn Tryck Här!
2. Hanhivittikko fäbod Tryck Här!
3. Ainola Kartano Tryck Här!
4. Studieresa till
Svanstein. Tryck
HÄR !

Är detta socknens största tall?
Arne Hietala och Bror-E.Härmä försöker krama om den ståtliga tallen - belägen - Ja gissa var!Tornedalens största tall?

Vad heter din mormors mor? Frågan är säkert ännu aktuell!
Finns hon bara på bild i ett album eller som en minnespryl i en låda på vinden ?
Saknar du mormorsmor, mormor eller någon annan anförvant – då är du välkommen till
NORDKALOTTENS KULTUR- OCH FORSKNINGSCENTRUM
och Forskarföreningens lokaler för att leta. Hanna hittar henne på bild - fråga henne!